Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Precizări privind înscrierea în învățământul primar, an școlar 2016-2017

 

 

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

·         Cerere-tip de înscriere

·         Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

·         Copie și original al certificatului de naștere al copilului

·         Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)

·         Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

·         Dosar  de plastic cu şină

CINE INTRĂ ÎN CLASA PREGĂTITOARE ?

·         Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2016, inclusiv.

·         La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

·         În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2016, unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

 

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 

Prima etapă de înscrieri

Nr.

crt.

Grădinița

 

Perioada

Intervalul orar

1.

– Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 „Pinocchio” Techirghiol

– Grădiniţa cu Program Normal Nr.2 Techirghiol

– Grădiniţa cu Program Prelungit  Techirghiol

29 februarie-

 18 martie       

    2016

luni  – vineri

0800– 1800

sâmbătă

0900 – 1300

A doua etapă de înscrieri 30 martie – 08 aprilie 2016

            Înscrierile se fac la Secretariatul Liceului Teoretic “Emil Racoviţă”  Techirghiol

ÎNSCRIERE CLASA I

Perioda de înscriere: 22 februarie-28 februarie  2016

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

·         Cerere-tip de înscriere

·         Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

·         Copie și original al certificatului de naștere al copilului

·         Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare clasei I (acolo unde este cazul).

·         Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

·         Dosar  de plastic cu şină

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?

·         Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv, și care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I.

·        La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

·         Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.