Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ a fost întocmit pe baza Ordinului nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și a Ordinului nr. 3027 din 2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Regulamentul a fost discutat în Comisia de actualizare a Regulamentului de Organizare și Funcționare, stabilită prin decizia nr. 112/ 22.09.2017, a fost dezbătut și avizat ȋn Consiliul profesoral și aprobat în Consiliul de administrație din 02.04.2019.

De asemenea, Regulamentul de Organizare și Funcționare s-a realizat în conformitate cu următoarele acte normative:

  • Constituţia României;
  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii;
  • Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/24 ianuarie 2003, cu completările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 319 /2016 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată
  • Ordinul pentru aprobarea Statutului elevului, nr. 4742/ 2016;
  • M. privind constituirea Consiliului de administrație nr. 4619 / 2014 și 3160/ 2017, cu modificările și completările ulterioare;
  • Acte normative emise de M. E.N.

  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ este disponibil  aici 

  Regulamentul Intern este disponibil  aici