Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ

Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ a fost conceput pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare, a Ordinului nr.4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului, modificat și completat prin O.M.E. nr. 3797/08.03.2023, a Contractului colectiv de muncă, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar O.M. nr. 4183/04.07.2022 și O.M. nr. 3505/2022.

Scopul său este de a completa Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar cu prevederi specifice Liceului Teoretic „Emil  Racoviță” Techirghiol.

Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la apariţia unor noi acte normative.

  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ este disponibil  aici