Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Viziunea și Misiunea Școlii

                        Proiectul de Dezvoltare Instituțională 2017-2021 este disponibil aici

VIZIUNEA ȘCOLII:

Școala viitorului presupune:

  • CUNOAȘTERE

Un om informat este un om puternic. În societatea viitoare informația va deveni principala sursă strategică, izvorul oricărui progres în toate domeniile. Ea va reduce nevoia de materii prime, de muncă, timp, spațiu și capital, cunoașterea devenind sursa centrală a economiei avansate.

  • INFORMATIZARE

Reforma învățământului actual trebuie să anticipeze, prin cunoștințe și abilități formative, societatea viitoare. Școala trebuie să reflecte astfel, cu mijloacele sale specifice, “marea tranziție spre societatea informatizată”.

  • EFICIENȚĂ, PROFESIONALISM

În societatea modernă de mâine se impune formarea și dezvoltarea la elevi a unui stil eficient de muncă intelectuală, care să dezvolte abilitățile de a selecta, de a elimina informațiile inutile, pentru a face față cu succes ”sindromului de agresiune informațională”.

Dorim să oferim un proces de instruire și educație de calitate, cu șanse egale pentru toți elevii, care să-i formeze pentru alegerea carierei cât și pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

 

MISIUNEA ȘCOLII:

Misiunea liceului nostru este să ofere servicii educaționale la standarde calitative ridicate, pentru a modela personalitatea viitorului cetățean european, capabil să se integreze atât pe piața muncii interne cât și pe cea externă. Acest deziderat educațional presupune:

  1. Adaptarea permanentă a ofertei educaționale și a procesului educațional la necesitățile lumii contemporane, dar și la nevoile de formare ale membrilor comunității
  2. Oferirea de sprijin permanent celor aflați în dificultate
  3. Promovarea valorilor locale, naționale și europene
  4. Oferirea unui climat fizico-afectiv de siguranță, menit să stimuleze progresul școlar și individual al fiecăruia
  5. Construirea și promovarea unei imagini a școlii și a dascălului care să determine creșterea încrederii membrilor comunității în investiția educațională