Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Bacalaureat 2024

 

    BACALAUREAT 2024

   Ordinul privind organizarea și desfășurarea Examenului de Bacalaureat 2024 și  Calendarul de desfășurare a Examenului de Bacalaureat 2024 sunt disponibile aici 
 
   Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de Bacalaureat 2024 este disponibilă aici 
 
   Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de
vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale este disponibilă aici 
 
  Ordinul pentru modificarea anexelor nr. 1—3 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat este disponibil aici