Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Scurt istoric al învăţământului din Techirghiol

Începuturile învățământului din Techirghiol se plasează la debutul secolului XX. Conform mărturiilor unor contemporani, în 1909 preotul Rosescu pregătea copiii locuitorilor, adunându-i într-o sală pusă la dispoziţie de cetăţeni.

1912  Este probabil anul înfiinţării oficiale a şcolii, dar nu există dovezi scrise,  eventualele documente pierzându-se în timpul războiului 1916-1918.

1918  Este anul reluării cursurilor de după război.

1919 Din acest an şcolar se păstrează documentele şcolare, ce atestă înscrierea a 72 elevi în 4 clase – din care au promovat 15. Frecvenţa slabă a făcut să se lucreze cu un singur învăţător simultan cu toate clasele.

1922  Numărul mare de elevi (150 înscrişi) şi opţiunea pentru continuarea după clasa a IV-a, pune problema construirii unui local. Se constituie un comitet de construcţie care sub îndrumareaînvăţătorului, dirigintelui Gheorghe Rosescu şi cu sprijinul autorităţilor judeţene pune temelia localului cu 4 săli de clasă ce va fi terminat şi dat în folosinţă în 1927. Construcţia din piatră şi cărămidă este realizată pe două nivele (P+1), cu planşee de lemn şi acoperiş din tablă zincată.

1923  Techirghiolul apare şi ca centru de zonă, aici organizându-se examenul de absolvire pentru şcolile Techirghiol, Bărăganu (Osmancea), Cumpăna (Hasiduluc) şi Topraisar.

1935  Numărul elevilor este foarte mare (304 – organizaţi în 4 clase primare şi 3 suprapuse – cu care lucrau 5 învăţători) şi se pune problema construirii unui nou local în cartierul creat în NV oraşului, în urma colonizării din 1924, după  reforma agricolă.

1935  Se pune piatra de temelie a localului grădiniţei, dată în folosinţă în anul următor.

1936  Este dată în folosinţă Şcoala primară nr.2 compusă din două săli de clasă şi cancelarie. Construcţia era din piatră și acoperită cu olană şi avea 4.000 mp teren pentru joacă şi grădină.

1948  Se înfiinţează o şcoală primară cu limba tătară care va funcţiona până în 1959 într-un local cu două săli, atribuit de Primărie din clădirile naţionalizate. Limba, neavând o scriere proprie şi lucrându-se cu manuale din URSS, absolvenţii se prezentau la clasa a V-a slab pregătiţi la limba română şi celelalte obiecte aşa că, şcoala a pierdut audienţa iniţială şi în 1959 când avea doar 13 elevi, s-a desfiinţat. Este înfiinţată a doua grădiniţă de copii în cartierul agricol care funcţionează iniţial într-o sală închiriată, apoi în spaţiul Școlii Primare Nr.2.

1956 – 1957 Se face repartiţia clădirii Școlii Primare Nr.2 şi se construieşte o sală  de clasă în prelungirea celor existente. Se reface acoperişul, realizat cu tablă şi se face o împrejmuire nouă.

1958 Se procedează la reparaţia capitală a clădirii Școlii nr.1, cu această ocazie făcându-se planşee şi scări de beton şi modificându-se faţada în forma în care există şi azi. Cu fonduri şi mijloace de la aceste reparaţii se pune temelia şi se procură materialele pentru construcţia unei noi clădiri. Se obţine un proiect tipizat şi cu fonduri de la buget şi din contribuţia cetăţenilor (autoimpunere) se realizează o construcţie nouă pe două nivele (P+1) din cărămidă, cu planşeu de beton şi acoperiş cu ţiglă.

1961 Este înfiinţat Liceul de cultură generală (şcoala medie) cu un singur rând de clase, liceu care va funcţiona până în anul şcolar 1975 – 1976 când absolvă ultima promoţie. În cele unsprezece promoţii vor absolvi 378 de elevi, 30% continuându-şi studiile la instituţiile de învăţământ superior. Pentru a da posibilitatea şcolarizării copiilor din localităţile învecinate să urmeze şcoala, pe lângă şcoala noastră a funcţionat un internat care în prima etapă (1948 – 1954) avea 50-60 locuri, iar în a doua etapă (1961 – 1963) 70 locuri, folosindu-se spaţii puse la dispoziţie de conducerea locală. Pentru cantină s-a construit în curtea şcolii o clădire cu un nivel (din cărămidă cu acoperiş de ţiglă) care avea bucătărie şi sală de mese. Din 1963 această clădire este amenajată ca sală de sport improvizată, iar din 1990 va deveni atelier de lăcătuşerie pentru activităţile practicate de elevi.

1969  În condiţiile treceri la generalizarea învăţământului de 10 clase se constituie clasă de pregătire generală ce cuprindea copiii care au intrat în licee sau şcoli profesionale. Sunt pregătite cinci serii de absolvenţi cuprinzând între 21-23 elevi fiecare.

1971  Pentru efectuarea practicii productive a elevilor se construieşte în curtea liceului o clădire pentru ateliere, construcţie din cărămidă cu acoperiş de ţiglă. Clădirea cuprindea două ateliere şi două vestiare, fiind realizată cu fonduri de la buget şi materiale din demolări, recuperate prin munca elevilor

1975 Se va suspenda zidul dintre săli, realizându-se o singură sală-atelier de mecanică-lăcătuşărie, iar din 1990 va căpăta destinaţia de sală de sport.

1969 – 1975 Funcţionează şi o secţie de liceu seral care va scoate trei serii de absolvenţi, cetăţeni din Techirghiol şi localităţile învecinate.

1973  Şcoala fiind un adevărat complex cu toate ciclurile (primar, gimnazial, şcoală generală de 10 clase, liceu zi şi liceu seral) se construieşte un al treilea corp de clădire cu 4 săli de clasă şi 4 anexe pe două nivele (P+1), racordat la clădirea iniţială a şcolii, precum şi un grup sanitar modernizat. Clădirea realizată din cărămidă cu planşeu de beton şi acoperiş cu tablă este realizată din fonduri de la buget.

1974  În contextul profilării învăţământului liceal şi a organizării pe trepte, şcoala primeşte regimul de liceu mecanic treapta I, în această formă funcţionând până în 1990.

1973 – 1975 În cadrul acţiunii de cuprindere a copiilor de 4-5 ani în grădiniţe, pentru Grădiniţa Nr.2 se construieşte un local propriu cu trei săli de clasă, grup sanitar şi cancelarie. Clădirea pe un nivel, din cărămidă şi acoperiş de ţiglă este realizată din fonduri locale (contribuţia cetăţenilor cu bani şi în muncă). La Grădiniţa Nr.1 se desfiinţează locuinţa anexă fiind transformată în a doua sală de clasă, ceea ce permite lucrul cu patru grupe în program normal.

1976  Şcoala nr.2 este desfiinţată ca unitate aparte, fuzionând cu Scoala nr.1 care totalizează astfel un număr record de peste 1000 elevi. În luna decembrie a fost deschisă ca unitate actuala clădire în care funcţionează Grădiniţa cu orar prelungit şi Creşa. Iniţial a funcţionat numai ca creşă atât la parter cât şi la etaj. A fost patronată de Consiliul local 6 luni după care a fost preluată de Sanatoriul Balnear Techirghiol. A fost construită din cărămidă, cu planşee, tencuită şi văruită exterior, parter şi etaj. Suprafaţa construită 368 mp, suprafaţa desfăşurată este de 735 mp şi suprafaţa totală de 1.846mp.

Se învecinează cu: N – case particulare

E – Dispensar

S – b-dul Victoriei

V – proprietăţi I.C.R.A.L.

Datele de mai sus au fost preluate din Arhiva Consiliului Local Techirghiol.

1977  În luna mai se înfiinţează la parter Grădiniţa cu orar prelungit cu o capacitate de 48 de locuri, la etaj funcţionând creşa, tot cu o capacitate de 48 de locuri.

1982  Patronajul este preluat de Intreprinderea de Hoteluri şi Restaurante Eforie Nord (o lună de Societatea Comixtur).

1985  Este reînfiinţat liceul teoretic, seral, acum cu profil mecanic, care va funcţiona până în 1992.

1990  Este reînfiinţat liceul teoretic, prima promoţie absolvind în 1992 cu elevi care veneau din treapta I liceu mecanic.

1993 Se înfiinţează şi învăţământul complementar devenit ulterior „Şcoala de arte şi meserii”.

2007 Liceul Teoretic Techirghiol primeşte numele marelui biolog român „ Emil Racoviţă” (1868- 1947).

Profesor maestru la Cluj, membru al Academiei Române, marele biolog a fost primul explorator român în Antarctica (1897- 1899) și este considerat unul dintre întemeietorii biospeologiei şi fondator al primului institut de speologie din lume (Cluj-1920). Dintre lucrările sale se remarcă „ Eseu asupra problemelor biospeologice”, „Speologia”, „ Evoluţia şi problemele ei”.

În studiile şi cercetările sale a avut legătură şi cu Staţiunea de Cercetări biologice marine de la Agigea, înfiinţată de un alt mare biolog şi profesor universitar român Ion Borcea, staţiune aflată în perioada interbelică pe teritoriul localităţii Techirghiol.

Pornind de la aceste interferenţe cu localitatea noastră s-a propus şi aprobat denumirea liceului nostru ca Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” ca un omagiu adus marelui savant.

2010   Cele trei grădiniţe din Techirghiol pierd personalitatea juridică şi devin structuri ale Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol.

2012 Este inaugurată o nouă grădiniţă, cu fonduri de la Consiliul Local. Noua clădire, care o înlocuieşte pe cea veche de 100 ani dispune de 4 săli de clasă şi 4 vestiare.

Pe lângă clasele de liceu teoretic sunt înfiinţate şi clase de liceu tehnologic, profil turism și alimentație publică și de învățământ profesional, calificare bucătar, astfel încât, la ora actuală (an şcolar 2023-2024), şcoala noastră prezintă următoarea structură:

2 grupe preşcolari la Grădiniţă cu Program Prelungit Techirghiol

3 grupe preşcolari la Grădiniţa „Pinocchio” Techirghiol

2 grupe preşcolari la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Techirghiol

15 clase primare

12 clase gimnaziale

4 clase liceu teoretic, profil real, specializarea Știinţe ale Naturii,

3 clase învățământ profesional, calificare Bucătar.