Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Înscrieri în grădiniţe pentru anul şcolar 2013-2014

Cadrul normativ pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2013-2014 este asigurat de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Înscrierile în grădiniţele din judeţul Constanţa vor avea loc în perioada 13 mai- 21 iunie 2013. Cererile se vor depune în unităţile şcolare sau preşcolare cu personalitate juridică.

Calendarul înscrierilor:

·         13-24 mai 2013-reînscrieri pentru copiii care sunt înscrişi în unitatea de învăţământ preşcolar respectivă în anul şcolar 2012-2013
·         27 mai-21 iunie 2013- înscrieri pentru copiii nou veniţi în unitatea de învăţământ preşcolară respectivă
Se vor primi toate cererile, iar înscrierile se vor realiza cu respectarea criteriilor generale şi specifice elaborate de către M.E.N. şi de către Consiliile de administraţie ale unităţilor respective.
Criterii generale:
·         Grupe de vârstă: 3 ani – 6 ani ( împliniţi după 1 septembrie 2013);
·         Copiii peste 6 ani vor fi admişi numai cu aviz al Comisiei de evaluare psiho-somatică a CJRAE;
·         Copiii sub 3 ani pot fi înscrişi numai în limita locurilor disponibile şi cu împlinirea vârstei de 3 ani până la 31 decembrie 2013;
·         Ordinea înscrierilor se va asigura, cu prioritate, prin cuprinderea copiilor de 5 ani la grupa mare, ulterior, vor fi înscrişi în ordine descrescătoare a grupelor de vârstă, copiii de 4 ani la grupa mijlocie şi de 3 ani la grupa mică;
·         În cazul în care numărul înscrierilor este mai mare decât cel al locurilor disponibile, grădiniţele vor avea în vedere stabilirea şi anunţarea publică a criteriilor de selecţie;
·         La programul prelungit numai cu frecventarea pe întreaga durată a zilei şi cu servirea meselor incluse în program;
·         Criteriile după care se vor face înscrierile copiilor la grădiniţele cu orar normal:
·         *              Apropierea de domiciliu
·         *              Existenţa fraţilor, surorilor în grădiniţă
·         *              Serviciul părinţilor sau al susţinătorilor legali aproape de unitate
·          Criteriile dupa care se vor face înscrierile copiilor la grădiniţele cu orar prelungit: 
·         *              Apropierea de domiciliu
·         *              Existenţa fraţilor, surorilor în grădiniţă
·         *              Serviciul părinţilor sau al susţinătorilor legali aproape de unitate
·         *              Ambii părinţi sau susţinători legali să facă dovada locului de muncă

Notă:

·         Programul stabilit pentru reînscrieri şi înscrieri va fi afişat la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acestora, dacă acesta există, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat.
·         În cazul în care nu se ocupă toate locurile din grădiniţe până la 21 iunie, programul de înscriere se poate prelungi, după caz, până la 15 sept.2013

Nu se percep taxe sau sponsorizări !