Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Exercițiu de alarmare și evacuare în caz de incendiu

Vineri, 29 septembrie, cadrele didactice și elevii Liceului Teoretic ”Emil Racoviță” au participat la un exercițiu de alarmare și evacuare în caz de incendiu.

Responsabilul Comisiei de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, prof. Alexandru Crețu, a comunicat participanților la exercițiu necesitatea respectării tuturor regulilor prevăzute în planul de alarmare și evacuare, dar și aspecte privind comportamentul în caz de cutremur.

După alarma dată prin sunetul prelung al soneriei, elevii au ieșit pe culoarul dintre rândurile de bănci și s-au așezat câte doi, în coloană, orientați către ieșire. Cadrul didactic i-a condus pe elevi către ieșire, asigurându-se că niciun elev nu a rămas în sala de clasă și respectând planul de evacuare elaborat pentru fiecare corp de clădire. Ritmul de deplasare a fost unul alert, evitându-se alergarea și blocarea scărilor sau a culoarului.

           Când toate clasele au ajuns la locul stabilit în planul de evacuare, fiecare cadru didactic a făcut prezența colectivului clasei, asigurându-se încă o dată că toți elevii au părăsit sala în siguranță.   

           În timpul exercițiului de vineri, participanții s-au comportat conform informațiilor primite, astfel încât s-a reușit evacuarea tuturor elevilor rapid și în condiții optime.