Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Diversitatea limbilor europene sărbătorită la Techirghiol

Diversitatea limbilor europene sărbătorită la Techirghiol

Vineri, 26 septembrie 2014, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Techirghiol a sărbătorit un eveniment deosebit de apreciat în Europa – Ziua Limbilor Europene.

Evenimentul organizat la Techirghiol s-a desfăşurat în parteneriat cu Biblioteca Franceză ’’Arthur Rimbaud’’ din Mangalia, reprezentată de doamna bibliotecar Luminiţa Dumitrescu şi a fost coordonat de cadrele didactice de limba franceză – Peghi Marcu, Cristina Dogaru şi limba engleză – Valeria Băjenaru, Elena Niţu, Ramona Romaneţ,

 Lansată în anul 2001 la iniţiativa Consililui Europei, Ziua Limbilor Europene celebrează în fiecare an, la această dată,  diversitatea lingvistică şi culturală a continentului nostru, promovează pluringvismul  și cooperarea interculturală,încurajează învățarea limbilor străine pe tot parcursul vieții, nu numai într-un context școlar, ci și în afara acestuia.

Ameliorarea competenţelor elevilor în domeniul limbilor străine se află în centrul priorităţilor Uniunii Europene şi, implicit, în centrul preocupărilor profesorilor de limbi străine.  Uniunea Europeană are în vedere ca fiecare cetăţean să poată vorbi şi înţelege cel puţin două limbi străine, încurajând prin aceasta mobilitatea în spaţiul european. „Toate drumurile sunt deschise atunci când cunoşti mai multe limbi străine” – spune un proverb estonian.

            Prin intermediul activităţilor propuse, elevii au fost invitaţi să descopere şi să pună în valoare, într-o manieră sensibilă şi ludică, diversitatea lingvistică a Europei: recunoaşterea steagurilor ţărilor europene; denumirea ţărilor, capitalelor, locuitorilor şi a limbilor vorbite în Europa; vizionarea clipurilor oficiale pentru a recunoaşte şi chiar a imita diferite limbi europene; teste lingvistice privind limbile europene , Quiz – în limbile franceză şi engleză; concursuri tematice: ’’Capitalele europene’’, ’’Eşti un adevărat european?”; descoperirea Paşaportului pentru limbile străine, etc.

Vă urăm o frumoasă Zi a Limbilor Europene! Bonne Journée Européenne des Langues! Happy European Day of Languages! Schönen Europäischen Tag der Sprachen! Feliz Día Europeo de las Lenguas! Cчастливый день европейских языков! Una felice giornata europea delle lingue!