Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Posturi vacante si conditii specifice pentru transfer/pretransfer

 

Ȋn conformitate cu prevederile art. 29, alin (2) din Metodologia-cadrul, consiliul de administraţie al unitătii de învăţământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit intre unităţile de învăţământ preuniversitar pentru soluţionarea restrăngerii de activitate şi de pretransfer consimţit între unitătile de învăţământ preuniversitar. Condiţiile specifice au fost aprobate în sedinţa consiliului de administraţie din data de 10.02.2015 şi au fost prezentate spre aprobare comisiei judeţene de mobilitate.

Posturile libere şi condiţiile specifice se gasesc aici