Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Despre Proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic Emil Racoviță”

UAT Techirghiol are în implementare proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic Emil Racoviță, oraș Techirghiol, județul Constanța”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”.

Imobilul Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Techirghiol, care face obiectul acestui proiect, este constituit din mai multe corpuri, dintre care corpurile C7 (Corpul B) și C8 (Corpul A) vor fi reabilitate termic, reprezentând o suprafață de 890,00 mp la sol și o suprafață desfășurată de 1802,00 mp.

Starea tehnică actuală a obiectivului de investiții este necorespunzătoare din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții:

Eficiența energetică a construcțiilor existente este sub limitele acceptabile, cu implicații semnificative asupra confortului termic și asupra consumului de combustibil, impunându-se reabilitarea termotehnică a clădirilor; radiatoarele sunt, în mare parte, cele inițiale, din fontă, cu robinete de închidere și reglaj parțial funcțional, alimentate de coloane verticale aparente, cu armături de echilibrare și golire nefuncționale;

Starea tehnică a instalațiilor electrice existente necesită modernizare;

Starea tehnică a instalațiilor sanitare și termotehnice necesită modernizare;

Facilitățile de acces pentru persoanele cu dizabilități sunt foarte limitate (există o singură rampă de acces pentru persoane cu dizabilități la intrarea elevilor, care permite accesul doar la parterul clădirii);

Finisajele interioare ale pereților și tavanele necesită lucrări de igienizare periodică, pardoselile deteriorate parțial necesită lucrări de reabilitare sau de înlocuire.

Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, prin infrastructura realizată și echipamentele achiziționate.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin:

Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020;

 Îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;

Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;

Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apa caldă de consum.

     Pe lângă obiectivul major de reducere a consumului energetic, astfel încât acesta să tindă spre zero, reabilitarea clădirilor va asigura elevilor și cadrelor didactice atât confort, cât și siguranță, ceea ce va permite desfășurarea unui proces educativ eficient.

      Termenul avut în vedere pentru proiectarea, executarea și finalizarea lucrărilor și pentru remedierea eventualelor defecțiuni este de 17 luni, de la data de 02.04.2020.

 

Sursa: documentele întocmite de Primăria Orașului Techirghiol