Liceul Teoretic Emil Racovita

 

 

 

Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ

 

          Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ a fost întocmit pe baza Ordinului Nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, emitent Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice, publicat în Monitorul Oficial Nr. 720 din 19 septembrie 2016. Regulamentul a fost discutat în Comisia de actualizare a Regulamentului de Organizare și Funcționare, stabilită prin decizia nr. 112/ 22.09.2017, a fost dezbătut și avizat ȋn Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de Administrație din  2.10.2017.

De asemenea, Regulamentul de Organizare și Funcționare s-a realizat în conformitate cu următoarele acte normative:

ü  Constituţia României;

ü  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011;

ü  Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii;

ü  Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare;

ü  Ordinul pentru aprobarea Statutului elevului, nr. 4742/ 2016;

ü  O. M. privind constituirea Consiliului de Administrație nr. 4619 / 2014 și 3160/ 2017;

ü  Acte normative emise de M. E.N.

  Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ a fost modificat conform OMEN nr. 3027/2018, urmându-se pașii procedurii de modificare. 

 

  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ este disponibil  aici 

  Regulamentul Intern este disponibil  aici 

 

Facebook

Revista Liceului