Liceul Teoretic Emil Racovita

 

 

 

Cabinet de consiliere psihopedagogică

 

 Pliantul Cabinetului de consiliere psihopedagogică se găsește aici 

 

Atribuţii generale ale psihologului școlar

a) asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite teme: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea preşcolarilor/elevilor la mediul educaţional specific instituţiei de învăţământ, adaptarea instituţiei de învăţământ la nevoile preşcolarilor/elevilor, optimizarea relaţiilor stabilite între cadrele didactice şi beneficiarii serviciilor educaţionale (elevi, părinţi);

b) asigură prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic, prin metode, procedee şi tehnici de intervenţie; tehnicile de intervenţie în domeniul psihoterapiei şi consilierii psihologice pot fi utilizate de profesorii psihologi doar conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din România;

c) derulează programe şi activităţi de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor;

d) asigură servicii de consiliere psihopedagogică pentru părinţi;

e) asigură examinarea psihologică a elevilor, la solicitarea părinţilor, a şcolii sau a Inspectoratului Şcolar Judeţean, în situaţii de eşec şcolar, abandon, conflicte; examinarea psihologică e efectuată doar de profesorul psiholog, conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din România şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;

f) sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;

g) participă la realizarea studiilor psihosociologice privind opţiunile claselor terminale, derulate prin CJAP;

h) recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru probleme ce nu sunt de competenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.);

i) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copii cu cerinţe speciale

 

Proiecte desfăşurate în anul școlar 2016-2017

Traficul de persoane existăproiect al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Constanța

Clubul antidrog  - proiect al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanţa (CPECA)

Încotro, am nevoie de busolă? - proiect iniţiat de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanţa (CJRAE)

Invitație la sănătateproiect iniţiat de CJRAE Constanţa

Povestea nu e doar un text - proiect iniţiat de CJRAE Constanţa

Știu, Vreau, Pot! - proiect iniţiat de CJRAE Constanţa

Lecții de viațăîn colaborare cuPenitenciarul Poarta Albă Constanța

Prin sport, pentru sănătate... Fără droguri!proiect inițiat de CPECA Constanţa

Marijuana - un drog periculosproiect inițiat de CPECA Constanţa

Siguranţa ta are prioritateproiect inițiat de CPECA Constanţa

Adolescenţă fără droguri şi fără violenţă!  - proiect inițiat de CPECA Constanţa

 

 

Facebook

Revista Liceului

Calendar 2017